PRODAJNI LEVAK

Šta je prodajni levak?

Prodajni levak je marketinška strategija uz pomoć koje možemo tačno definisati koji marketing elementi običnog posmatrača konvertuju u vašeg klijenta.

Osnovni prodajni levak se crta na papiru ili whiteboardu i ima izgled klasičnog levka.


Od čega se sastoji prodajni levak?

Prvi levak kojeg marketari kreiraju se sastoji iz 4 faze: Attention (pažnja), Interest (interes), Desire (želja), Action (akcija)

Pažnja
Predstavlja prvi prsten prodajnog levka i u njemu se nalaze klijenti koji su započeli interakciju sa vašim brendom (reklama, lending stranica web sajta itd)

Interes
Je drugi prsten levka i u njemu se nalaze klijenti kojima smo izazvali interesovanje za proizvod ili uslugu.

Želja
Je treći prsten levka i u njemu se nalaze klijenti kojima smo izazvali želju za proizvodom ili uslugom. U Trećem prstenu su klijenti zagrejani za vaš brend.

Akcija
Je četvrti prsten levka i u njemu se nalaze klijenti koji su ostvarili odredjenu akciju (klik na telefon, email, chat, online kupovina itd).

Za sve klijente koji ne ostanu u ovim prstenovima, kažemo da su "ispali iz levka".

Primer prodajnog levka iz naše kancelarije

Šta se dešava sa klijentima koji su ispali iz prodajnog levka?

Cilj svakog marketara je da ustanovi zašto i u kom prstenu klijenti "ispadaju" iz levka. Da ustanovi koji marketing elementi su zadržali korisnika u levku a zbog kojeg su "ispali".

Praćenjem kretanja korisnika kroz prodajni levak, definišu se marketing elementi koji imaju vrednost za korisnika i na osnovu analiza se prave izmene u oglasima i na web stranicama.


Šta je glavni cilj prodajnog levka?

Cilj svakog levka je u sužavanju prstenova i kreiranju idealnog korisničkog iskustva koje će na kraju rezultirati stvaranjem novog klijenta.

Prodajni levak se započinje od momenta od kada korisnik vidi oglas do momenta kupovine proizvoda ili usluge.


Kod nas u Agenciji kreiramo zasebni prodajni levak za svaku grupu oglasa. Na ovaj način pratimo korisnika i njegovu interakciju sa reklamom i sadržajem na web sajtu.

Ovim pristupom moći ćemo da kreiramo idealno korisničko iskustvo


Enciklopedija termina

Klikni za povratak nazad


Koristimo inovativne digitalne strategije: "Konstantno prikupljamo i analiziramo podatke kretanja posetilaca web sajtova različitih medicinskih niša na kojima radimo i na osnovu njih dopunjujemo naš "Marketing Winning Model" koji se pokazao kao garancija razvoja bilo kog medicinskog biznisa."