KONVERZIJA

termin koji koristimo u komunikaciji sa našim klijenata

Šta je konverzija?

Konverzija je suština svakog digitalnog marketinga, i predstavlja prodaju (jedna konverzija = jedna prodaja). Cilj marketara je da uz pomoć svojih digitalnih veština klijentu ostvari što veću konverziju.


Koje su vrste konverzija?

Konverzija ne mora uvek biti krajnja prodaja. Za pojedine proizvode ili uslugu je nemoguće ostvariti prodaju odmah (na sajtu). Zato se konvertije dele na mikro i makro konverzije

Primer prodajnog levka iz naše kancelarije

Šta su makro konverzije?

Makro konverzije: prodaja u online šopu, kontakt (email, tel, viber, whatsapp itd), ili zakazana konusltacija.


Šta su mikro konverzije?

Mikro konverzije: zadržavanje na stranici minimum 2 minuta, dužina skrola na web stranici preko 70%, broj klikova na odredjen element web stranice, broj klikova na video u okviru web stranice, broj klikova na ikonicu telefona itd.


Mi smo jedinstveni po analitičkom merenju mikro i makro konverzija koje nam omogućava kreiranje idealnog korisničkog iskustva na web sajtu i stvaranje visoke stope konverzije.


Enciklopedija termina

Klikni za povratak nazad


Koristimo inovativne digitalne strategije: "Konstantno prikupljamo i analiziramo podatke kretanja posetilaca web sajtova različitih medicinskih niša na kojima radimo i na osnovu njih dopunjujemo naš "Marketing Winning Model" koji se pokazao kao garancija razvoja bilo kog medicinskog biznisa."