PRODAJNI LEVAK

Šta je prodajni levak?

Prodajni levak je marketinška strategija uz pomoć koje možemo tačno definisati koji marketing elementi običnog posmatrača konvertuju u vašeg klijenta.


Od čega se sastoji prodajni levak?

Prvi levak kojeg marketari kreiraju se sastoji iz 4 faze: Attention (pažnja), Interest (interes), Desire (želja), Action (akcija)

Primer prodajnog levka iz naše kancelarije

Šta se dešava sa klijentima koji su ispali iz prodajnog levka?

Cilj svakog marketara je da ustanovi zašto i u kom prstenu klijenti "ispadaju" iz levka. Da ustanovi koji marketing elementi su zadržali korisnika u levku a zbog kojeg su "ispali".


Šta je glavni cilj prodajnog levka?

Cilj svakog levka je u sužavanju prstenova i kreiranju idealnog korisničkog iskustva koje će na kraju rezultirati stvaranjem novog klijenta.


Kod nas u Agenciji kreiramo zasebni prodajni levak za svaku grupu oglasa. Na ovaj način pratimo korisnika i njegovu interakciju sa reklamom i sadržajem na web sajtu.


Enciklopedija termina

Klikni za povratak nazad


Koristimo inovativne digitalne strategije: "Konstantno prikupljamo i analiziramo podatke kretanja posetilaca web sajtova različitih medicinskih niša na kojima radimo i na osnovu njih dopunjujemo naš "Marketing Winning Model" koji se pokazao kao garancija razvoja bilo kog medicinskog biznisa."